Sprøjte- og tørrekabiner

Sprøjte- og tørrekabiner er en vigtig del af den industrielle overfladebehandlingsproces. De giver et kontrolleret miljø, hvor der kan påføres maling eller andre overfladebehandlinger på produkter. Disse overfladebehandlinger kan beskytte produktet mod korrosion, slitage og andre skader. De kan også forbedre produktets udseende.

Kabiner findes i en række forskellige størrelser og designs, der passer til de forskellige industriers behov. De kan specialfremstilles for at opfylde kundens specifikke krav.

Sprøjte- og tørrekabiner er typisk udstyret med et HEPA-filter (HEPA-filter) til fjernelse af forurenende stoffer fra luften. Dette er med til at sikre, at belægningerne påføres jævnt og uden fejl.

Kabiner kan bruges til en række forskellige formål, herunder:

– Påføring af maling eller andre belægninger på produkter
– Tørring af produkter, efter at de er blevet overfladebehandlet
– Hærdning af produkter, der er blevet belagt med UV-hærdbare materialer
– Desinficering af produkter, der skal anvendes i fødevarer eller medicinske produkter
– Sterilisering af produkter, der skal anvendes i halvlederindustrien
– Affedtning af produkter før overfladebehandling
– Maling af køretøjer eller andre store genstande

Sprøjte- og tørrekabiner kan bruges i en række forskellige industrier, herunder:

– Automotive
– Luft- og rumfart
– Elektronik
– Fødevarer og drikkevarer
– Medicinsk udstyr
– Farmaceutiske produkter

Overfladebehandling er en meget vigtig proces i mange industrielle applikationer. For at forbedre produkternes og komponenternes levetid, beskytte dem mod korrosion eller andre aggressive påvirkninger og give dem et æstetisk udseende, forsynes de ofte med en belægning. Dette sker i såkaldte lakeringsanlæg.

I lakeringsanlæg renses de dele, der skal overfladebehandles, først for fedt, olie og andre forurenende stoffer. Herefter følger en forbehandling, hvor overfladen rykkes op, f.eks. ved sandblæsning eller sandblæsning. Dette skaber en bedre vedhæftning af den belægning, der skal påføres senere.

De dele, der skal overfladebehandles, anbringes derefter i en sprøjtekabine. I sprøjtekabinen sprøjtes malingen på delene ved hjælp af robotter eller manuelt.

Efter sprøjtning tørres delene i en tørreovn. Valget af overfladebehandling og typen af forbehandling og tørring afhænger af anvendelsen og det produkt, der skal overfladebehandles.

I mange tilfælde skal de overfladebehandlede dele derefter gennemgå yderligere forarbejdningstrin, f.eks. samling eller emballering.

Overfladebehandlingsanlæg anvendes i en lang række industrier, herunder bilindustrien, elektronikindustrien og møbelindustrien.
Læs nærmere om det her: malerkabine.