Historien om computeren

Computere i dag er en uadskillelig del af vores liv, de hjælper os med vores arbejde, kommunikation og underholdning. Det er svært at forestille sig en verden uden dem. Men hvor kommer de fra? Hvordan har de udviklet sig til de maskiner, vi kender i dag?

Lad os se på computerens oprindelse og starte med en af de tidligst kendte regnecomputere.

Abakussen menes at have sin oprindelse i Kina for over 3.000 år siden og blev brugt som et redskab til at regne med. Abakussen består af en ramme med stænger eller tråde, hvorpå der er spændt perler. Perlerne flyttes rundt for at repræsentere tal, og enkle regneoperationer kan udføres ved at flytte perlerne i henhold til bestemte regler.

Abakussen blev senere overtaget af araberne og spredte sig derefter til Europa, hvor den blev kendt som “tælletavle” eller “regnebord”. I det 17. århundrede blev abacus erstattet af mere sofistikerede mekaniske regnemaskiner som f.eks. regnestokken og Napiers knogler.

Disse mekaniske regnemaskiner kunne udføre mere komplekse beregninger end abakus, men de var stadig begrænset af, at de skulle betjenes manuelt.

Den første automatiske mekaniske regnemaskine blev designet af Blaise Pascal i det 17. århundrede. Pascals maskine kunne kun addere og subtrahere, men den var et stort skridt fremad i udviklingen af computeren.

De første computere blev skabt i begyndelsen af 1800-tallet. Disse tidlige maskiner blev kaldt mekaniske regnemaskiner, og de kunne kun bruges af matematikere og videnskabsmænd. I 1876 konstruerede Charles Babbage en maskine kaldet Analytical Engine, som kunne programmeres til at udføre enhver beregning, der kunne udføres i hånden. Maskinen var dog aldrig afsluttet. I 1937 udviklede John Atanasoff og Clifford Berry den første elektroniske computer, kaldet Atanasoff-Berry-computeren. Denne maskine blev dog først bygget i 1973. I 1941 konstruerede og byggede Konrad Zuse den første programmerbare computer. De første computere var store, dyre og brugte vakuumrør.