Sæt pris på det nære

Det skønne ved enkeltheden


I disse år ser vi en stigning i søgningen mod det enkle, og flere af os begynder i den grad at reflektere over, hvilken tilværelsen vi gerne vil have. Vi er simpelthen blevet mere bevidste omkring, hvad der er det gode liv, og hvad vi ønsker os af livet, og det er en positiv udvikling. Hvad det gode liv er, det er vel nærmest lige så mange bud på, som der findes mennesker, for det er forskelligt hvad det er, vi hver især sætter pris på og synes er vigtigt. Alligevel er der nogle fællestræk og en fællesnævner for definitionen på det gode liv, og det er forhold som sundhed, økonomi, tryghed, familie og meget andet. Så er der også kommet en joker ind her i de senere år, og det er enkeltheden, og det der med i højere grad at kunne vælge til og fra i forhold til hvad man nu engang ønsker sig, og det er en udvikling der ser ud til at fortsætte.